Krokodýlí Zoo Praha

 

Desítky aligátorů, kajmanů a krokodýlů na vlastní oči!

Kajman žakaré
Caiman yacare (Daudin, 1802)

Krokodyl

Dlouhé roky byl označován pouze za poddruh kajmana brýlového. Dospělí jedinci ovšem mají větší lebku, robustnější, širší a vyšší. Také jejich dlouhá tlama je širší. Velikostí jsou ovšem s kajmany brýlovými shodní, tj. 150 – 200cm, někdy i více. Barva těla dospělců je šedá až černavá.

Rozšíření

Východní Bolívie, Paraguay, jihozápadní Brazílie a severní Argentina.

Biotop

Zdá se, že nevyhledává rychle proudící potoky a říčky, nýbrž klidněji plynoucí toky, slepá ramena, jezera a močály. Úspěšně osídlil místa, kde byl vyhuben jeho větší příbuzný kajman černý.

Potrava

Ryby, plži, žáby, savci a ptáci a plazi přiměřené velikosti. Kanibalismus u nich není neobvyklý. Byla pozorována i spolupráce více jedinců při nahánění a lovu ryb v říčních kanálech.

Rozmnožování

Z rostlinného materiálu si staví hnízda o průměru 1,2 až 1,5m o výšce 35-40cm, do kterých samice klade 15-40 vajec. Ta bývají obvykle 7cm dlouhá, o průměru 4,5cm. Mohou být ovšem o něco menší nebo naopak větší. Jejich váha kolísá od 50 do 80g. Mláďata se zpravidla líhnou po 70-80 dnech, po vylíhnutí měří 22-26cm.

Druhy krokodýlů