Krokodýlí Zoo Praha

 

Desítky aligátorů, kajmanů a krokodýlů na vlastní oči!

Krokodýl úzkohlavý
Tomistoma schlegelii (Müller, 1838)

Krokodyl

Bezesporu patří mezi největší krokodýlí druhy. Jako maximum bývá uváděna délka 7m, většina herpetologů ale střízlivě uvádí maximální délku 5,5m, která je ostatně velmi reálná. Chovný samec v Zoo Dvůr Králové měřil ve svých dvaceti pěti letech (rok 2014) téměř 4,5 metru, jeho váha je odhadována na několik set kilogramů. V průběhu dalších dvaceti let může bez problému o dalších 80 – 100cm povyrůst. Pokud neonemocní a předčasně neuhyne, může se teoreticky v plné síle dožít roku 2060 až 2090, což se většině čtenářů těchto stránek zřejmě nepoštěstí a bohužel nebudou mít možnost jeho aktuální délku v té době ověřit. Tento zajímavý krokodýl již na první pohled zaujme protáhlou zobákovitou tlamou. Zbarvení není jednotné. Některé exempláře jsou i v dospělosti krásně krémově hnědé s velkými černými skvrnami a pruhy, jiné bývají fádně šedočerné.

Rozšíření

Bohužel zde můžeme uvést zejména rozšíření původní, dnes tedy jen teoretické. Jižní Thajsko, Malajsie, indonéské ostrovy Sumatra a Borneo. Začátkem 21. století již jen nepočetné ostrůvkovité populace na Jávě, Sumatře a ostrově Borneo. V Thajsku již zřejmě nežijí. Příčiny tohoto neradostného stavu jsou obdobné jako u dalších ohrožených krokodýlích druhů. Vypalování a kácení pralesů, zabírání přirozeného biotopu pro zemědělské účely, utonutí v rybářských sítích, pytláctví.

Počet jedinců v přírodě

Dle kvalifikovaných odhadů 2000 – 2500.

Biotop

Sladkovodní jezera, bažiny, řeky. Preferují spíše pomalu plynoucí toky, rády vyhledávají místa, kde je hladina porostlá kobercem vodních rostlin.

Potrava

Zejména ryby, ale i žáby ptáci, plazi, menší savci. Některé zdroje uvádějí, že na kořist ne vždy jen číhají ale i ji aktivně pronásledují. I když vypadají na první pohled jako primárně rybožraví, jsou zejména větší jedinci schopni ulovit i velké savce. Mezi jejich kořist patří i opice, přiblíží-li se příliš blízko k vodě kde tomistomy číhají.

Rozmnožování

Pohlavní dospělosti dosahují samice ve velikosti 2,5 až 3m. Této délky mohou při dostatku potravy dosáhnout relativně rychle v šestém až sedmém roce života. Obvykle ale reprodukují podstatně později, jako ostatně většina velkých krokodýlích druhů. Samci údajně dospívají ještě později. Páření probíhá v období sucha (chovný pár ve Zoo Dvůr Králové se páří vždy v lednu a v únoru, vejce však byla bohužel vždy neoplodněná) naopak líhnutí vajec připadá na období dešťů. Gravidní samice staví velká hnízda, do kterých snášejí až několik desítek vajec. Jejich vejce jsou ze všech krokodýlích vajec největší. V péči člověka se tomistomy rozmnožují vskutku obtížně, procento neoplodněných vajec je vysoké, stejně tak jako mortalita vajec oplodněných, případně vylíhlých mláďat. V podmínkách blízkých přírodním je situace výrazně lepší. Na privátní farmě Utairatch Crocodile Farm v Thajsku, která ovšem není veřejnosti přístupná, se v posledních letech se pravidelné odchovy daří.

Zajímavost

Žije velmi skrytým způsobem života. Můžete se celé týdny pohybovat na lokalitě, kde prokazatelně žijí i velké exempláře, ale pravděpodobně je vůbec nespatříte. Trochu větší naději budete mít u nezkušených mláďat. V péči člověka se tomistomy jeví jako velcí a často nezřízení jedlíci, které je dobré z hlediska objemu zkonzumované potravy držet v dospělosti zkrátka. Vůči svým ošetřovatelům většinou nebývají útoční, vcelku chápou, že nádrž musí být občas vyčištěna a nedělají při tom problémy.

Druhy krokodýlů