Krokodýlí Zoo Praha

 

Desítky aligátorů, kajmanů a krokodýlů na vlastní oči!

Krokodýl novoguinejský
Crocodylus novaeguineae (Schmidt, 1928)

Krokodyl

Další ze středně velkých druhů, samice obvykle dosahují délky 1,8 - 2,2m, samci 2,1- 2,7m. Nejdelší změřený jedinec byl dlouhý 3,47m, údajně však může dorůst až 5 metrů. Tlama je poměrně dlouhá a protáhlá, dvakrát tak delší než její šířka v nejširším místě hlavy. Zbarvení je tmavošedé až šedočerné, břicho bělavé až šedavé.

Rozšíření

Tento druh se vyskytuje jen na ostrově Nová Guinea. Ta je rozdělena na dva státní útvary. Indonésii patří západní část ostrova, východní část ostrova je Papua Nová Guinea. Ostrov protíná východu na západ řetěz poměrně vysokých pohoří a to zapříčinilo, že C.noveaguineae tvoří dvě zcela separované populace. Severní a jižní. Ty se od sebe v určitých detailech liší vzhledem a i proces rozmnožování je poněkud odlišný. Nejnovější výzkum a terénní studie prokázaly, že jde o sice blízce příbuzné, ale přesto o dva odlišné druhy. Nový druh (zástupce jižní populace), zatím oficiální jméno nemá.

Počet jedinců v přírodě

Je odborníky odhadován na 50 000 – 100 000. Populace jsou vesměs zdravé a životaschopné. Příčin je několik. Krokodýli začali být v obou státech chráněni již před desítkami let. Obchod s krokodýlími kůžemi dostal jasná pravidla, kůže jsou nyní získávány od zvířat držených na farmách a nedochází k jejich nelegálnímu lovu. Včas byly zahájeny ochranářské projekty, například motivování domorodců ke sbírání snůšek vajec a jejich předávání specializovaným ochranářským zařízením. Zde se mláďata v bezpečí líhnou, nechají odrůst a jako větší jsou vracena do přírody. Nová Guinea je ostrov, který není příliš osídlen lidmi a to je zvířatům vždy ku prospěchu.

Biotop

Je obyvatelem pomalých říčních toků, říčních kanálů, jezer, jezírek a sladkovodních močálů. Nová Guinea je ostrovem nížin i pohoří a výskyt byl zaznamenán i v nadmořské výšce 600m.

Potrava

Do jídelníčku patří zejména ryby a poměrně hojně jsou zastoupeni i vodní ptáci. Patří do něj samozřejmě i obojživelníci, plazi a menší savci.

Rozmnožování

Díky relativně hojnému počtu v přírodě i masivním odchovům na farmách je dobře prozkoumáno a popsáno. Krokodýli novoguinejští mívají tendenci k teritoriálnímu chování, svou lokalitu opouštějí jen výjimečně. Jednotlivá zvířata obvykle nevyhledávají společnost dalších jedinců, druží se jen v období páření. Pohlavně dospělí bývají samci i samice mezi 8 a 12 rokem. Samice jsou gravidní asi 70 dní, délka inkubace vajec kolísá mezi 80-90 dny. Mláďata měří po vylíhnutí 23-30cm. Většina jich v prvních týdnech a měsících života padne za oběť predátorům, pokud však přežijí kritické období a dorostou délky, kdy již mají minimum přirozených nepřátel, mohou se prý běžně dožít věku okolo 80 let. Ostrov Nová Guinea neobývají velké šelmy ani obří krajty, takže jedinec od 1,5m výše prakticky nemá přirozeného nepřítele. Snad jen podstatně větší exemplář krokodýla mořského.

Zajímavost

Přestože nepatří mezi velké nebo zvlášť ohrožené druhy, je poněkud překvapivě v evropských zoologických zahradách a privátních zařízeních chován jen vzácně. Odchov se podařil zoologické zahradě v německém Wuppertalu roku 1998, kdy byla odchována dvě mláďata. Délka mláďat po vylíhnutí 23 a 24cm, váha 38 a 44g. Chovný pár byl v té době asi 25 let starý. Samice měřila 1,8m, samec 2,4m.

Druhy krokodýlů