Krokodýlí Zoo Praha

 

Desítky aligátorů, kajmanů a krokodýlů na vlastní oči!

Krokodýl moreletův
Crocodylus moreletii (Duméril & Duméril, 1851)

Krokodyl

Pokud se týká možné dosahované velikosti, panují mezi jednotlivými výzkumníky rozpory. Jedni jsou názoru, že krokodýl moreletův je v zásadě malým druhem, dorůstajícím obvykle dvoumetrové délky s maximem cca 2,5m. Jiní ovšem argumentují měřeními z jiných oblastí, kde třímetrová zvířata nebyla vzácností a jako rekordní dosahovanou délku uvádějí 4,16m. Pravdu mají zřejmě svým způsobem obě skupiny. Krokodýl moreletův je spíše středně velkým druhem. Tam kde byl a je častěji loven skutečně dosahuje menších rozměrů, v místech kde má naopak klid, hojnost potravy a čas k dlouhodobému růstu se mohou vyskytovat i více než třímetroví jedinci. Na rozdíl od krokodýla amerického má širší a kratší tlamu, typická je podélná výduť na vrchu hlavy před očima.

Rozšíření

Jihovýchodní příbřežní oblasti Mexika včetně poloostrova Yucatan, Guatemala a Belize. Ve starších publikacích se jako místo jeho výskytu udával i Honduras. Jednalo se o chybnou informaci, v Hondurasu tento druh nežil a nežije. Autoři si zřejmě spletli stát Honduras ležící na pacifickém pobřeží střední Ameriky s bývalou britskou kolonií Britský Honduras. Tou je dnešní Belize.

Počet jedinců v přírodě

Pravděpodobně 80 000 až 100 000.

Biotop

Jezera a rybníky na otevřených savanách, pomalu plynoucí říční toky, bažinaté oblasti, v některých oblastech i brakické vody v mangrove.

Potrava

Ryby, obojživelníci, ptáci, savci. V přírodě byly zaznamenány případy, kdy větší kořist usmrtí, ale s její konzumací začínají až později, ve chvíli kdy se mrtvola začne rozkládat.

Rozmnožování

K páření dochází v časně jarních měsících, samice snášejí koncem jara a začátkem léta. Samice si staví poměrně velká hnízda, do kterých snášejí cca 20 a 40 vajec, někdy i více. Ta pak pečlivě po celou dobu inkubace střeží. Mláďata se líhnou po zhruba 70 – 90 dnech, měří 20-27cm.

Druhy krokodýlů